Kestävä kehitys Longitoursilla

Haluamme Longitoursilla kantaa kortemme kekoon edistääksemme kestävämpää matkailua, joka palvelee asiakkaitamme, työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja ennen kaikkea paikallisia yhteisöitä kohdemaissa.

Tiedostamme matkailun aiheuttamat negatiiviset suorat ja mahdolliset epäsuorat ympäristöhaitat sekä vastuumme niiden tunnistamisessa, tutkimisessa, hallinnassa ja arvioinnissa. Tässä prosessissa kaikki palaute paikallishallinnoilta, asiakkailtamme, työntekijöiltämme sekä yhteistyökumppaneiltamme on meille erittäin arvokasta. Kuuntelemme sitä suurella korvalla ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti saamamme palautteen ja uuden tiedon mukaisesti. Kaikissa kohdemaissamme toimimme sekä kansallisten että kansainvälisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Tärkeimmät kestävään matkailuun liittyvät tavoitteemme kohdemaissa ovat jätteen vähentäminen, alueiden kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen, herkkien alueiden suojelu sekä työmahdollisuuksien tarjoaminen kohdemaissa työyhteisön diversiteetti huomioiden.

Longitours on kansainvälisen kestävän matkailun järjestön, Global Sustainable Travel Councilin (GSTC) jäsen. Sitoutumattoman ja voittoa tavoittelemattoman GSTC:n jäsenenä olemme mukana globaalissa vastuullisuustyössä, jonka tarkoituksena on tehdä kestävästä kehityksestä kiinteä osa matkailutoimintoja ympäri maailman. Tähän pyrimme omalta osaltamme viestimällä aktiivisesti GSTC:n periaatteista läpi kumppaniverkostomme.

Seuraava askeleemme on tulla GSTC-sertifioiduksi matkanjärjestäjäksi. Sertifikaatti on osoitus korkeimpien mahdollisten sosiaali ja ympäristöstandardien huomioimisesta matkailutuotteissa ja -palveluissa. Voit lukea lisää GSTC:n toiminnasta, jäsenyydestä ja sertifioinneista täältä.